SEO Praktyka

 

Wiesz już na czym polega idea optymalizacji stron pod kątem wyszukiwarki (SEO).
Wiesz na co zwrócić uwagę i dlaczego.

 

SEO można podzielić na działania:

  • wewnętrzne
    Wszystko co możesz zrobić ze swoją stroną/serwerem (treści, opis, szybkość, itd).
  • zewnetrzne
    Budowa autorytetu (linkowanie). Tak by 'inne serwisy mówiły o twojej stronie'.

 

Jeśli nie, to przeczytaj:

 

Uwaga: Jest to bardzo wczesny szkic artykułu. Artykuł rozbuduję uporządkuję, podzielę na mniejsze.
Polub stronę / fanpage i wróć za jakiś czas (będzie warto)

Działania 'wewnętrzne'

Google - Promocje

 

Google używa swojej wyszukiwarki do promowania własnych rozwiązań.

Google+ (już nie)

Np. gdy google wprowadziło Google+, to przez pewien czas nawet pusta strona Google+ miała pierwsze miejsce wśród wyników (wyższą pozycję niż co kolwiek innego).

Youtube (aktualne)
Filmy Youtube, często pojawiają się nad wynikami - być może warto coś nagrać.

Jeśli nie masz sprzętu i chcesz zlecić to profesjonaliści - mój kolega posiada 'mobilne studio nagrań'.

Z małym budżetem, możesz zacząć nawet z własnym telefonem.

Jak nagrywać filmy telefonem?

IT Tech Nagrywanie filmów Jak nakręcić film Jak zmontować filmik Kamera do nagrywania filmików Jak zrobić film Kamery do nagrywania Nagrywanie Jak zmontować film Jak zrobić filmik na urodziny Tworzenie filmów Kamera do nagrywania Jak nagrać film Produkcja filmowa Telefon

AMP (Aktualne!!)

https://www.ampproject.org/

https://developers.google.com/amp/

 

Czym jest HTML?

 

Dla lepszego zrozumienia pozycjonowania warto zrozumieć czym jest HTML.

Czym jest html?

Szybkie wprowadzenie, czym jest html.

 

Google musi zrozumieć stronę

 

Google musi zrozumieć co znajduje się na twojej stronie! - o czym piszesz!

 

Każda książka ma tytuł, nagłówki tekst.
Losowe słowo w nagłówku jest ważniejsze niż w tekście (sugeruje nam czego możemy się spodziewać)

Każda książka zachowuje pewną strukturę.

Na okładce zawsze znajduje się tytuł książki i autor.

Na początku znajduje się spis treści.
Książka jest podzielona na rozdziały, można wyróżnić nagłówki i paragrafy.

Reklama

Struktura strony WWW

Strony internetowe również powinny zawierać pewną strukturę.

Dlatego zadbaj o odpowiednia strukturę

Tytuł strony 

W HTML, wpisz tag 'title'.

Słowa kluczowe

W HTML, wpisz tag 'keywoards'.

 

Nagłówki

Używaj nagłówków H1, H2, H3,..

H1 -  najważniejszy nagłówek

H2 -  podnagłówek H1

H3 -  podnagłówek H2

itd

Jeśli nie podoba ci się wielość np. H1, zamiast używać, H2, H3 - zmień styl!
To znaczy zmieniając styl możesz zmienić wielkość wszystkich elementów oznaczonych jako H1.

 

Podpisuj obrazki (nie obowiązkowe, ale ..)

W jezyku html użyj atrybutu 'alt' pozwala określić alternatywną wartość tekstową gdy obrazek nie zostanie wczytany.
Jest to również wskazówka dla google - co znajduje się na zdjęciu.

<img src="...", alt="opis zdjęcia" />

Dodatkowa zaleta, większe prawdopodobieństwo, że zdjęcie znajdzie się w Google images  (dodatkowe źródło ruchu).

Na marginesie dodam, że w świecie IT, coraz lepiej sprawdza się automatyczne wykrywanie obiektów na zdjęciach :)

Metadane

Dodaj metadane opisujące twoją stronę

 

Różne serwisy mogą wymagać różnych danych.

W sekcji head można dodać np.

<!-- dla Facebook'a -->

<meta property="og:title" content="[ TITLE ]" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:description" content="[ ARTICLE DESCRIPTION ]" />
<meta property="og:image" content="[ LISTING IMAGE ]" />
<meta property="og:url" content="[ CANONICAL URL OF ITEM ]" />
<meta property="og:site_name" content="[ WEBSITE NAME ]" />

<!-- dla Google'a -->

<meta itemprop="name" content="[ TITLE ]" />
<meta itemprop="image" content="[ LISTING IMAGE ]" />
<meta itemprop="description" content="[ ARTICLE DESCRIPTION ]" />

<meta name="description" content="[ ARTICLE DESCRIPTION ]" />
<meta name="author" content="[ AUTHOR FULL NAME ]" />

<meta property="article:author" content="[ GOOGLE+ AUTHOR URL ]" />
<meta property="article:published_time" content="[ PUBLISHED TIMESTAMP ]" />
<meta property="article:section" content="[ CATEGORY ]" />

 

<!-- dla Twitter'a -->

<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:title" content="[ TITLE ]">
<meta name="twitter:description" content="[ ARTICLE DESCRIPTION ]">
<meta name="twitter:image" content="[ LISTING IMAGE ]">
<meta name="twitter:url" content="[ CANONICAL URL OF ITEM ]">

 

Dla przykładu gdy dodasz tag:

<meta property="og:image" content="[ LISTING IMAGE ]" />

To gdy artykuł z twojej strony zostanie udostępniony na FB.
To facebook pokaż przy nim obrazek podany w tym tagu.

 

Przy umieszczaniu linków na FB, pojawia się obrazek/tekst/.. - możesz zdecydować jaki.

 

Tagów Facebooka szukaj pod terminen: Open Graph.

Przydatna może być strona facebooka umożliwiająca diagnozę (np. czy tagi zostały prawidłowo dodane).

 

, znajdziesz na: https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/

Reklama

 

Dobra treść

Dobra treść, która jest ciekawa, odpowiada na pytania internauty.

 

Dobra treść to podstawa

Warto zadbać by na stronie pojawiały się nowe artykuły.
Być może można zobligować pracowników by raz na jakiś czas coś napisali.

 

Przy pisaniu artykułów:

Planer słów kluczowych

Google Trends

"Strony w JS" / "Single pages"
 

Strony zazwyczaj generowane są po stronie serwera. Serwer wysyła gotową stronę HTML do przeglądarki.

Jednak współcześnie czasem kod HTML strony generowany jest po stronie przeglądarki.

Często mówi się, że wyszukiwarki nie są wstanie indeksować takich stron (to znaczy strona nie znajdzie się nigdy w wynikach wyszukiwania) - nie jest to juz aktualne.
W między czasie stosowało się praktyki generowania specjalnie wcześniej wygenerowanej wersji HTML - specjalnie dla wyszukiwarki (adresy '#!' jako'_escaped_fragment_').
Był to brzydki 'hack', którego google już nie wspiera (może jeszcze Bing używa).

Google wspiera indeksowanie stron generowanych po stronie klienta (strony w JS).
Uwaga, nie chodzi tu o użycie JS na stronie, a jej całkowite generowanie po stronie przeglądarki z wkorzystaniem np. react'a angulara, vue, ..


 

 

Sierpień 2017, eksperyment https://moz.com/blog/search-engines-ready-for-javascript-crawling

Naturalne skanowanie przez google strony różni się od skanowania przez google search.

Googlebot uses a web rendering service (WRS) that is based on Chrome 41 (M41). Generally, WRS supports the same web platform features and capabilities that the Chrome version it uses — for a full list refer to chromestatus.com, or use the compare function on caniuse.com.

https://developers.google.com/search/docs/guides/rendering

 

To znaczy, jeśli treść na twojej stronie jest generowana przez JS po stronie klienta - to nie może ona generować żadnych błędów w przeglądarce Chrome 41!!

Strona nie może generować się zbyt długo - w przeciwnym razie nie znajdzie się w indeksie Google czeka 5-20 sekund (w zależności od sytuacji).

 

JavaScript nie jest zły dla SEO (w Google) jeśli jest dobrze zrobiony.
W przypadku SEO: HTML bardziej wybacza błędy, niż JS.

 

“JavaScript is not bad for SEO, if done right,” and “HTML is very forgiving, JS less so”?

 

Szybkość ładowania strony

Strona musi ładować się możliwe szybko.

Jeśli strona ładuje się długo (wyląduje dalej w rankingach), jeśli ładuje się szybciej znajdzie się wyżej!

 

 

 

Obciążenie serwera

Obciążenie serwera
Shared Hosting (wiele serwisów, stron na jednym serewrze) ...  xxx zasoby

 

 

Kompresja

Apache kompresja
Zazwyczaj kompresja jest włączona, gdyby nie była, prawdopodobnie można ja właczyć w pliku  '.htaccess'

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf

Gdy na serwerze nie ma zainstalowanego modułu mod_deflate, można użyc kompresji gzip


<ifModule mod_gzip.c>
    mod_gzip_on Yes
    mod_gzip_dechunk Yes
    mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
    mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
    mod_gzip_item_include mime ^text/.*
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
    mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
    mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

    
<ifModule mod_gzip.c>
    mod_gzip_on Yes
    mod_gzip_dechunk Yes
    mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
    mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
    mod_gzip_item_include mime ^text/.*
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
    mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
    mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

 

Ngnix

gzip on;
gzip_disable "msie6";

gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_min_length 256;
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf font/opentype image/svg+xml image/x-icon;
. . .

Pamięć podręczna przeglądarki

Apache

.htaccess
<IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive On
    ExpiresDefault "access plus 1 month"
    ExpiresByType text/html "access plus 1 seconds"
    ExpiresByType image/gif "access plus 30 days"
    ExpiresByType image/jpeg "access plus 30 days"
    ExpiresByType image/png "access plus 30 days"
    ExpiresByType image/jpg "access plus 30 days"
    ExpiresByType image/svg+xml "access plus 30 days"
    ExpiresByType text/css "access plus 30 days"
    ExpiresByType text/javascript "access plus 30 days"
    ExpiresByType application/javascript "access plus 30 days"
    ExpiresByType application/x-javascript "access plus 30 days"
    ExpiresByType text/xml "access plus 60 minutes"
</IfModule>

Ngnix

Pamięć podręczna (po stronie serwera)

...

 

Czas generowania strony (SQL/Render)

Współcześnie prawie wszystkie strony są generowane w na żądanie w zależności od zapytania.

Zwróć uwagę, że wchodząc np. na stronę banko, to pod tym samym adresem twój sąsiad zobaczy swoje konto.

 

Wąskim gardłem jest zazwyczaj ilość zapytań do bazy danych.

Zapytania do bazy danych można przepisać w taki sposób by automatycznie zapytać od razu o kilka rzeczy.

Można też skorzystać, stworzyć indeksy (indeksy przypominają spis treści - dzięki niemu wiesz gdzie czego szukać).

 

Zamiast pytać za każdym razem o to samo, można zapamiętać, 'zapisać sobie' pod ręką odpowiedź.

W IT, wszystko co można zapisuje się do pamięci podręcznej (cache).

Jak sprawdzić szybkość strony?

PageSpeed google,

Yahoo, ...

 

Przestrzegaj zasad:

https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/rail

Zainstaluj dodatek: Lighthouse

Reklama

Budowa Autorytetu

Zbieranie linków,

wymiana linków

precle, generatory, ..
p

Przyszłość

 

# Rozwój natural language processing
# Rozwój przetwarzania zdjęć

 

 

 

 

Reklama

Wordpress

Wisz już o co chodzi w optymalizacji pod katem SEO.
W przypadku wordpresa 'na wszystko' istnieją gotowe pluginy

zobacz np.

https://wpzen.pl/jak-uzyskac-100-punktow-w-google-pagespeed-insights/

https://wpzen.pl/wordpress-seo-przewodnik-po-konfiguracji/

 

zainstaluj dodatki i je ustaw.

 

Później zostaje jeszcze kwestia budowy autorytetu - czyli np. linkwanie.

Zhakowana strona?

Złośliwy kod...

Google dba o bezpieczeństwo - stracisz pozycję

Rada: aktualizuj system

TODO: artykuł po co są aktualizacje - bezpieczeństwo

narzędzia wbudowane w przeglądarkę Chrome


https://developers.google.com/web/updates/2018/01/devtools#audits

Działania 'zewnętrzne'

Budowanie autorytetu - linki

Zliczając odnośniki do poszczególnych stron i uwzględniając ich autorytet można ocenić jak istotna jest dana strona.

Jednak taki system można by dość łatwo oszukać tworząc np. 'sztuczne' strony wzajemnie się polecające, można również wymieniać się linkami etc.

Google wprowadziło kilkaset różnych (niejawnych) czynników które maja zapobiec sztucznej manipulacji.

Precle :/

 

Budowa autorytetu - linkowanie

linki zwykłe i "nofollow"

 

Reklama

 

Nienaturalne linki z Twojej witryny

System wymiany linków SWL

- google może ukarać za 'sprzedaż' linków

 

 

Google kary

Rodzaje

automatyczne (przez algorytm)

ręczne (przez np. zgłoszenia)

https://www.bruceclay.com/blog/googler-talks-manual-actions-at-smx-west-2016/

 

Jak kary?

Ban

- twoja strona całkowicie znika z wyników wyszukiwania!

Możliwe przyczyny:

kopiowania treści;
    ukrywanie tekstu i linków;
    wyłudzania pieniędzy tzw. MFA (Made For AdSense);
    stworzenia strony internetowej, która po kliknięciu w daną frazę przenosi internautów na inną witrynę (Doorway Page);
    prezentowanie zawartości w wyszukiwarce internetowej odmiennej od tej, która prezentowana jest internautom (Cloaking).
https://www.eactive.pl/pozycjonowanie-stron/ban-czy-filtr-czyli-jakie-kary-google-moze-nalozyc-na-strone/

Filtr (na okres miesiac-rok)

pozycja strony zostanie obniżona o 30-70 pozycji!

 

 

Pułapki / Rozwijajace się technologie

Współcześnie bardzo intensywnie rozwija się przetwarzanie jezyka naturalnego (NLP) - to znaczy komputery będą wiedziały o czym piszemy.

Przykład rozpoznawania obiektów na obrazie. (Takie bajery umożliwiają naswet biblioteki publicznie dostępne np. OpenCV, Tensorflow, ..)


Coraz lepiej sprawdza się rozpoznawanie obrazów i ich relacji.

Pozatym wiele osób zauwazyło, że facebook podpowiada automatyczkie kto znajduje się na zdjęciu, zaś w zdjeciach google, możemy wpisywać interesujace nas rzeczy :)
Przy pomocy sieci neuronowych, deep learning, z pewnością można wykryć różne nieprawidłowości.

Dlatego, jeśli kombinujesz z treścią.. - w pewnym momencie może to ugryść.

Z tego powodu uważam, że nie należy tworzyć sztucznie wygenerowanych tzw 'precli'.
Być może dziś działa, ale ...

 

Google może ukarać za 'złe praktyki' (gorszm indeksem).
Wystarczy, że wylecisz z pierwszej dziesiątki! (a to znaczy, że dla większości osób - twoja strona przestanie istnieć)

 

 

Uwaga: Prawie wszystkie artykuły cały czas aktualizuję :) Możesz spotkać: literówki, niedokończone zdania itp. Najpierw jakoś potem jakość. Wszelkie uwagi są mile widziane!
Pomóż innym - Podziel się - Udostępnij, to takie proste.

Ciekawe?
Bądź na bierząco!
Polub StartHerePL: Biznes
Polub StartHerePL: InfoTechnologia
Dodatkowo zobacz inne kategorie
Polub StartHerePL: Zdrowie

Nie masz konta na FB?
Pomóż - Wsparcie - Darowizna?

Przygotowanie artykułów zajmuje dużo czasu, do tego dochodzą koszty m.in. serwera.
Dlatego wszelkie darowizny są mile widziane - każda złotówka się liczy!

PayPal (możliwość płatności kartą):
Konto

mBank: 81 1140 2004 0000 3902 7604 5817

Krypto

LTC: LZqTnSMxjEtJpT5VttKg8339gWJvig9rVE

ETH: 0x725F98e3eB04fbaC171410160F22a6cB95e26151 (duże prowizje)

BTC: 1E5Nk23zb7kohtX1tPNLiVyiRAjZxbuXr7 (bardzo duże prowizje)

Inne formy pomocy:

Kupując książki za pomocą porównywarki cen ksiązek (otrzymam 3-4% od ceny książki czyli ~1 zł).

Polub / Udostępnij